One God

(Lyrics/Poem from Old Hawaiian Culture)

Millions of Stars

Placed in the Sky One By One

Millions of Men

Lift up their eyes to One God

So many people calling to Him by

Many different name.

One Father, Loving each the Same

 

Many the way all of Us Pray

To One God.

Many the path winding their way

To One God.

Let's walk Together.

There are no Strangers

After His Work is Done

For your God and My God are One.

Miliona hoku kau ika lani

I Kahi Akua

Miliona Kanaka, I pai na maka luna

I Kahi Akua

Nui na po'e, hea nei iaia,

Ma na inoa e a'e

'Ekahi makua, piha me Kealoha

Nui ke 'ala e pule ai Kakou

I Kahi Akau

Nui no ke ala, E ka' i ana

I Kahi Akua

E naue ma i Kakou

'A 'Ohe no malihini

Ke pau Kona Hana

O ko'u Akua, Akou Akua

 'A Kahi No

For your God and My God are One.